ĐÈN LED PROFILE

Hiển thị:
OPT1011FO

OPT1011FO

142.000 VNĐ

Thông tin kỹ thuật:  OPT1011FO • Kích thước: 19mm x 19mm • Chất liệu: Thanh nhôm • Mặt che: Nhựa trong 50% • Ph..

OPT2011FO

OPT2011FO

86.000 VNĐ

Thông tin kỹ thuật:  OPT2011FO • Kích thước: 15.9mm x 6mm • Chất liệu: Thanh nhôm • Mặt che: Nhựa trắng đục • ..

OPT3001FO

OPT3001FO

134.000 VNĐ

Thông tin kỹ thuật:  OPT3001FO • Kích thước: 19.1mm x 8mm • Chất liệu: Thanh nhôm • Mặt che: Nhựa trắng đục, IP65 &b..

OPT3011FO

OPT3011FO

97.000 VNĐ

Thông tin kỹ thuật:  OPT3011FO • Kích thước: 16mm x 12mm • Chất liệu: Thanh nhôm • Mặt che: Nhựa trắng đục • P..

OPT4011FO

OPT4011FO

86.000 VNĐ

Thông tin kỹ thuật:  OPT4011FO • Kích thước: 21.7mm x 5.7mm • Chất liệu: Thanh nhôm • Mặt che: Nhựa trong 50% •..

OPT40VFO

OPT40VFO

75.000 VNĐ

Thông tin kỹ thuật:  OPT40VFO • Kích thước: 15mm x 12mm • Chất liệu: Thanh nhôm • Mặt che: Kính dầy 8mm &bull..

OPT5011FO

OPT5011FO

97.000 VNĐ

Thông tin kỹ thuật:  OPT5011FO • Kích thước: 22mm x 11.7mm • Chất liệu: Thanh nhôm • Mặt che: Nhựa trong 50% • ..

OPT6011FO

OPT6011FO

97.000 VNĐ

Thông tin kỹ thuật:  OPT6011FO • Kích thước: 18.29mm x 15.8mm • Chất liệu: Thanh nhôm • Mặt che: Nhựa trắng đục &bul..

OPT6212FO

OPT6212FO

200.000 VNĐ

Thông tin kỹ thuật:  • Kích thước: 21.3mm x 25.9mm • Chất liệu: Thanh nhôm • Mặt che: Nhựa trắng đục • Phụ kiện:..

Hiển thị từ 1 đến 9 của 9 (1 Trang)