ĐÈN LED DOWNLIGHT

Hiển thị:
OPT010DT-KMO

OPT010DT-KMO

460.000 VNĐ

Thông tin kỹ thuật:  OPT010DT-KMO • Kích thước: Ф105mm x H105mm • Đường kính khoét lỗ: Ф95mm, góc chiếu 23O ..

OPT030DT-KMO

OPT030DT-KMO

340.000 VNĐ

Thông tin kỹ thuật:  OPT030DT-KMO • Kích thước: Ф95mm x H62mm • Đường kính khoét lỗ: Ф75mm, góc chiếu 200 &..

OPT0812DT

OPT0812DT

390.000 VNĐ

Thông tin kỹ thuật: OPT0812DT • Kích thước: Ф110mm x H95mm • Đường kính khoét lỗ: Ф98mm • CHIP SHARP COP 10W, CRI ..

OPT100DT-KMO

OPT100DT-KMO

500.000 VNĐ

Thông tin kỹ thuật:  • Kích thước: 100mm x 30mm • Đường kính khoét lỗ: Ф100mm, góc chiếu 25O • Cô..

OPT2013DT

OPT2013DT

450.000 VNĐ

Thông tin kỹ thuật: OPT2013DT • Kích thước: Ф110mm x H95mm • Đường kính khoét lỗ: Ф98mm • CHIP SHARP COP..

OPT2212DT

OPT2212DT

490.000 VNĐ

Thông tin kỹ thuật:  OPT2212DT • Kích thước: Ф83mm x H66mm • Đường kính khoét lỗ: Ф83mm • CHIP SHARP COP 10W,..

OPT2S210SG-KMO

OPT2S210SG-KMO

310.000 VNĐ

Thông tin kỹ thuật:  OPT2S210SG-KMO • Kích thước: 173mm x 93mm x 50mm • Đường kính khoét lỗ: 150mm x 75mm, gó..

OPT2S510SG

OPT2S510SG

310.000 VNĐ

Thông tin kỹ thuật:  OPT2S510SG • Kích thước: 173mm x 93mm x 50mm • Đường kính khoét lỗ: 150mm x 75mm, góc c..

OPT400S-KMO

OPT400S-KMO

400.000 VNĐ

Thông tin kỹ thuật:  OPT400S-KMO • Kích thước: Ф83mm x H80mm • Đường kính khoét lỗ: Ф70mm, góc chiếu 24o &b..

OPT410DT-KMO

OPT410DT-KMO

460.000 VNĐ

Thông tin kỹ thuật:  OPT410DT-KMO • Kích thước: Ф95mm x H67mm • Đường kính khoét lỗ: Ф80mm, góc chiếu 24o &..

OPT4K610DT-KMO

OPT4K610DT-KMO

460.000 VNĐ

Thông tin kỹ thuật:  OPT4K610DT-KMO • Kích thước: Ф95mm x H62mm • Đường kính khoét lỗ: Ф80mm, góc chiếu 24o ..

OPT4K930DT-KMO

OPT4K930DT-KMO

720.000 VNĐ

Thông tin kỹ thuật:  OPT4K930DT-KMO • Kích thước: Ф138mm x H116mm • Đường kính khoét lỗ: Ф115mm, góc chiếu 2..

Hiển thị từ 1 đến 12 của 17 (2 Trang)