Xin lỗi, "Hiển thị danh mục trong tabs!" không thể hiển thị trong cột
OPT010DT-KMO

OPT010DT-KMO

Thông tin kỹ thuật:  OPT010DT-KMO • Kích thước: Ф105mm x H105mm • Đường kính khoét lỗ: Ф95mm, góc chiếu 23O ..

460.000 VNĐ
OPT030DT-KMO

OPT030DT-KMO

Thông tin kỹ thuật:  OPT030DT-KMO • Kích thước: Ф95mm x H62mm • Đường kính khoét lỗ: Ф75mm, góc chiếu 200 &..

340.000 VNĐ
OPT0812DT

OPT0812DT

Thông tin kỹ thuật: OPT0812DT • Kích thước: Ф110mm x H95mm • Đường kính khoét lỗ: Ф98mm • CHIP SHARP COP 10W, CRI ..

390.000 VNĐ
OPT100DT-KMO

OPT100DT-KMO

Thông tin kỹ thuật:  • Kích thước: 100mm x 30mm • Đường kính khoét lỗ: Ф100mm, góc chiếu 25O • Cô..

500.000 VNĐ
OPT2013DT

OPT2013DT

Thông tin kỹ thuật: OPT2013DT • Kích thước: Ф110mm x H95mm • Đường kính khoét lỗ: Ф98mm • CHIP SHARP COP..

450.000 VNĐ
OPT2212DT

OPT2212DT

Thông tin kỹ thuật:  OPT2212DT • Kích thước: Ф83mm x H66mm • Đường kính khoét lỗ: Ф83mm • CHIP SHARP COP 10W,..

490.000 VNĐ
OPT2S210SG-KMO

OPT2S210SG-KMO

Thông tin kỹ thuật:  OPT2S210SG-KMO • Kích thước: 173mm x 93mm x 50mm • Đường kính khoét lỗ: 150mm x 75mm, gó..

310.000 VNĐ
OPT2S510SG

OPT2S510SG

Thông tin kỹ thuật:  OPT2S510SG • Kích thước: 173mm x 93mm x 50mm • Đường kính khoét lỗ: 150mm x 75mm, góc c..

310.000 VNĐ
OPT400S-KMO

OPT400S-KMO

Thông tin kỹ thuật:  OPT400S-KMO • Kích thước: Ф83mm x H80mm • Đường kính khoét lỗ: Ф70mm, góc chiếu 24o &b..

400.000 VNĐ
OPT410DT-KMO

OPT410DT-KMO

Thông tin kỹ thuật:  OPT410DT-KMO • Kích thước: Ф95mm x H67mm • Đường kính khoét lỗ: Ф80mm, góc chiếu 24o &..

460.000 VNĐ
OPT0756ST

OPT0756ST

Thông tin kỹ thuật:  OPT0756ST • Kích thước: Ф110mm x H95mm • Đường kính khoét lỗ: 98mm • Chất liệu: Nhô..

90.000 VNĐ
OPT100XIF-KMO

OPT100XIF-KMO

Thông tin kỹ thuật:  OPT100XIF-KMO • Kích thước: Ф80mm x H95mm • Đường kính khoét lỗ: 75mm • Chất liệu: Nh&oc..

120.000 VNĐ
OPT1966ST

OPT1966ST

Thông tin kỹ thuật:  OPT1966ST • Kích thước: Ф89mm x H23mm • Đường kính khoét lỗ: 72mm • Chất liệu: Nhô..

90.000 VNĐ
OPT2756ST

OPT2756ST

Thông tin kỹ thuật:  OPT2756ST • Kích thước: 110mm x 110mm x H95mm • Đường kính khoét lỗ: 98mm • Chất liệu: N..

110.000 VNĐ
OPT3006ST

OPT3006ST

Thông tin kỹ thuật:  OPT3006ST • Kích thước: Ф100mm • Đường kính khoét lỗ: 92mm • Chất liệu: Nickel • B..

60.000 VNĐ
OPT9516ST

OPT9516ST

Thông tin kỹ thuật:  OPT9516ST • Kích thước: Ф83mm • Đường kính khoét lỗ: 70mm • Chất liệu: Nhôm &bull..

80.000 VNĐ
OPT1011FO

OPT1011FO

Thông tin kỹ thuật:  OPT1011FO • Kích thước: 19mm x 19mm • Chất liệu: Thanh nhôm • Mặt che: Nhựa trong 50% • Ph..

142.000 VNĐ
OPT2011FO

OPT2011FO

Thông tin kỹ thuật:  OPT2011FO • Kích thước: 15.9mm x 6mm • Chất liệu: Thanh nhôm • Mặt che: Nhựa trắng đục • ..

86.000 VNĐ
OPT3001FO

OPT3001FO

Thông tin kỹ thuật:  OPT3001FO • Kích thước: 19.1mm x 8mm • Chất liệu: Thanh nhôm • Mặt che: Nhựa trắng đục, IP65 &b..

134.000 VNĐ
OPT3011FO

OPT3011FO

Thông tin kỹ thuật:  OPT3011FO • Kích thước: 16mm x 12mm • Chất liệu: Thanh nhôm • Mặt che: Nhựa trắng đục • P..

97.000 VNĐ
OPT4011FO

OPT4011FO

Thông tin kỹ thuật:  OPT4011FO • Kích thước: 21.7mm x 5.7mm • Chất liệu: Thanh nhôm • Mặt che: Nhựa trong 50% •..

86.000 VNĐ
OPT40VFO

OPT40VFO

Thông tin kỹ thuật:  OPT40VFO • Kích thước: 15mm x 12mm • Chất liệu: Thanh nhôm • Mặt che: Kính dầy 8mm &bull..

75.000 VNĐ
OPT5011FO

OPT5011FO

Thông tin kỹ thuật:  OPT5011FO • Kích thước: 22mm x 11.7mm • Chất liệu: Thanh nhôm • Mặt che: Nhựa trong 50% • ..

97.000 VNĐ
OPT6011FO

OPT6011FO

Thông tin kỹ thuật:  OPT6011FO • Kích thước: 18.29mm x 15.8mm • Chất liệu: Thanh nhôm • Mặt che: Nhựa trắng đục &bul..

97.000 VNĐ
OPT6212FO

OPT6212FO

Thông tin kỹ thuật:  • Kích thước: 21.3mm x 25.9mm • Chất liệu: Thanh nhôm • Mặt che: Nhựa trắng đục • Phụ kiện:..

200.000 VNĐ
OPT3K0505-12V

OPT3K0505-12V

Thông tin kỹ thuật:  OPT3K0505-12V • Kích thước: 5m / cuộn • Công suất: 14,4W / m / 60LED • Điện áp: 12V DC &..

100.000 VNĐ
OPT3K0505-220V

OPT3K0505-220V

Thông tin kỹ thuật:  OPT3K0505-220V • Kích thước: 5m / cuộn • Công suất: 14,4W / m / 60LED • Điện áp: 220V DC..

100.000 VNĐ
OPT6K0505-12V

OPT6K0505-12V

Thông tin kỹ thuật:  OPT6K0505-12V • Kích thước: 5m / cuộn • Công suất: 14,4W / m / 60LED • Điện áp: 12V DC ..

100.000 VNĐ
OPT6K0505-220V

OPT6K0505-220V

Thông tin kỹ thuật:  OPT6K0505-220V • Kích thước: 5m / cuộn • Công suất: 14,4W / m / 60LED • Điện áp: 220V DC ..

100.000 VNĐ
Bóng đèn Led MR16

Bóng đèn Led MR16

Thông tin kỹ thuật:  Bóng đèn Led MR16 • GU 5.3, góc chiếu 35 độ • Điện áp: 220V • Công suất: 5W..

100.000 VNĐ

Sản phẩm bán chạy

OPT0812DT

OPT0812DT

Thông tin kỹ thuật: OPT0812DT • Kích thước: Ф110mm x H95mm • Đường kính khoét lỗ: Ф98mm • CHIP SHARP COP 10W, CRI ..

390.000 VNĐ
OPT3006ST

OPT3006ST

Thông tin kỹ thuật:  OPT3006ST • Kích thước: Ф100mm • Đường kính khoét lỗ: 92mm • Chất liệu: Nickel • B..

60.000 VNĐ
OPT030DT-KMO

OPT030DT-KMO

Thông tin kỹ thuật:  OPT030DT-KMO • Kích thước: Ф95mm x H62mm • Đường kính khoét lỗ: Ф75mm, góc chiếu 200 &..

340.000 VNĐ

Mới nhất

Bóng đèn Led MR16

Bóng đèn Led MR16

Thông tin kỹ thuật:  Bóng đèn Led MR16 • GU 5.3, góc chiếu 35 độ • Điện áp: 220V • Công suất: 5W..

100.000 VNĐ
OPT6K0505-220V

OPT6K0505-220V

Thông tin kỹ thuật:  OPT6K0505-220V • Kích thước: 5m / cuộn • Công suất: 14,4W / m / 60LED • Điện áp: 220V DC ..

100.000 VNĐ
OPT6K0505-12V

OPT6K0505-12V

Thông tin kỹ thuật:  OPT6K0505-12V • Kích thước: 5m / cuộn • Công suất: 14,4W / m / 60LED • Điện áp: 12V DC ..

100.000 VNĐ