Xin lỗi, "Hiển thị danh mục trong tabs!" không thể hiển thị trong cột
Optima OPT010DT-KMO

Optima OPT010DT-KMO

THÔNG SỐ KỸ THUẬT OPTIMA OPT010DT-KMO Kích thước Ф105mm x H105mm Đường kính khoét lỗ Ф95mm, góc ch..

0 VNĐ
Optima OPT030DT-KMO

Optima OPT030DT-KMO

THÔNG SỐ KỸ THUẬT OPTIMA OPT030DT-KMO Kích thước Ф95mm x H62mm Đường kính khoét lỗ Ф75mm, góc chiế..

0 VNĐ
Optima OPT0812DT

Optima OPT0812DT

THÔNG SỐ KỸ THUẬT OPTIMA OPT0812DT Kích thước Ф110mm x H95mm Đường kính khoét lỗ Ф98mm CHIP SHAR..

0 VNĐ
Optima OPT100DT-KMO

Optima OPT100DT-KMO

THÔNG SỐ KỸ THUẬT OPTIMA OPT100DT-KMO Kích thước 100mm x 30mm Đường kính khoét lỗ Ф100mm, góc chiế..

0 VNĐ
Optima OPT2013DT

Optima OPT2013DT

THÔNG SỐ KỸ THUẬT OPTIMA OPT2013DT Kích thước Ф100mm x H95mm Đường kính khoét lỗ 83mm x 83mm CHI..

0 VNĐ
Optima OPT2212DT

Optima OPT2212DT

THÔNG SỐ KỸ THUẬT OPTIMA OPT2212DT Kích thước Ф83mm x H66mm Đường kính khoét lỗ Ф83mm CHIP SHARP..

0 VNĐ
Optima OPT2S210SG-KMO

Optima OPT2S210SG-KMO

THÔNG SỐ KỸ THUẬT OPTIMA OPT2S210SG-KMO Kích thước 173mm x 93mm x 50mm Đường kính khoét lỗ 150mm x 75mm, ..

0 VNĐ
Optima OPT2S510SG

Optima OPT2S510SG

THÔNG SỐ KỸ THUẬT OPTIMA OPT2S510SG Kích thước 173mm x 93mm x 50mm Đường kính khoét lỗ 150mm x 75mm, g&oa..

0 VNĐ
Optima OPT400S-KMO

Optima OPT400S-KMO

THÔNG SỐ KỸ THUẬT OPTIMA OPT400S-KMO Kích thước Ф83mm x H80mm Đường kính khoét lỗ Ф70mm, góc chiếu..

0 VNĐ
Optima OPT410DT-KMO

Optima OPT410DT-KMO

THÔNG SỐ KỸ THUẬT OPTIMA OPT410DT-KMO Kích thước Ф95mm x H67mm Đường kính khoét lỗ Ф80mm, góc chiế..

0 VNĐ
Optima OPT0756ST

Optima OPT0756ST

THÔNG SỐ KỸ THUẬT OPTIMA OPT0756ST Kích thước Ф110mm x H95mm Đường kính khoét lỗ 98mm Chất liệu ..

0 VNĐ
Optima OPT100XIF-KMO

Optima OPT100XIF-KMO

THÔNG SỐ KỸ THUẬT OPTIMA OPT100XIF-KMO Kích thước Ф80mm x H95mm Đường kính khoét lỗ 75mm Chất li..

0 VNĐ
Optima OPT1966ST

Optima OPT1966ST

THÔNG SỐ KỸ THUẬT OPTIMA OPT1966ST Kích thước Ф89mm x H23mm Đường kính khoét lỗ 72mm Chất liệu ..

0 VNĐ
Optima OPT2756ST

Optima OPT2756ST

THÔNG SỐ KỸ THUẬT OPTIMA OPT2756ST Kích thước 110mm x 110mm x H95mm Đường kính khoét lỗ 98mm Chấ..

0 VNĐ
Optima OPT3006ST

Optima OPT3006ST

THÔNG SỐ KỸ THUẬT OPTIMA OPT3006ST Kích thước Ф100mm Đường kính khoét lỗ 92mm Chất liệu Nh&..

0 VNĐ
Optima OPT9516ST

Optima OPT9516ST

THÔNG SỐ KỸ THUẬT OPTIMA OPT9516ST Kích thước Ф83mm Đường kính khoét lỗ 70mm Chất liệu Nh&o..

0 VNĐ
Optima OPT1011FO

Optima OPT1011FO

THÔNG SỐ KỸ THUẬT OPTIMA OPT1011FO Kích thước 19mm x 19mm Chất liệu Thanh nhôm Mặt che Nhựa trong 5..

0 VNĐ
Optima OPT2011FO

Optima OPT2011FO

THÔNG SỐ KỸ THUẬT OPTIMA OPT2011FO Kích thước 15.9mm x 6mm Chất liệu Thanh nhôm Mặt che Nhựa trắng ..

0 VNĐ
Optima OPT3001FO

Optima OPT3001FO

THÔNG SỐ KỸ THUẬT OPTIMA OPT3001FO Kích thước 19.1mm x 8mm Chất liệu Thanh nhôm Mặt che Nhựa trắng ..

0 VNĐ
Optima OPT3011FO

Optima OPT3011FO

THÔNG SỐ KỸ THUẬT OPTIMA OPT3011FO Kích thước 16mm x 12mm Chất liệu Thanh nhôm Mặt che Nhựa trắng đ..

0 VNĐ
Optima OPT4011FO

Optima OPT4011FO

THÔNG SỐ KỸ THUẬT OPTIMA OPT4011FO Kích thước 21.7mm x 5.7mm Chất liệu Thanh nhôm Mặt che Nhựa tron..

0 VNĐ
Optima OPT40VFO

Optima OPT40VFO

THÔNG SỐ KỸ THUẬT OPTIMA OPT40VFO Kích thước 15mm x 12mm Chất liệu Thanh nhôm Kính dầy 8mm ..

0 VNĐ
Optima OPT5011FO

Optima OPT5011FO

THÔNG SỐ KỸ THUẬT OPTIMA OPT5011FO Kích thước 22mm x 11.7mm Chất liệu Thanh nhôm Mặt che Nhựa trong..

0 VNĐ
Optima OPT6011FO

Optima OPT6011FO

THÔNG SỐ KỸ THUẬT OPTIMA OPT6011FO Kích thước 18.29mm x 15.8mm Chất liệu Thanh nhôm Mặt che Nhựa tr..

0 VNĐ
Optima OPT6212FO

Optima OPT6212FO

THÔNG SỐ KỸ THUẬT OPTIMA OPT6212FO Kích thước 21.3mm x 25.9mm Chất liệu Thanh nhôm Mặt che Nhựa trắ..

0 VNĐ
Optima OPT3K0505-12V

Optima OPT3K0505-12V

THÔNG SỐ KỸ THUẬT OPTIMA OPT3K0505-12V Công suất 14.4W/m/60LED Màu sắc Trắng ấm Nhiệt độ màu ..

0 VNĐ
Optima OPT3K0505-220V

Optima OPT3K0505-220V

THÔNG SỐ KỸ THUẬT OPTIMA OPT3K0505-220V Công suất 14.4W/m/60LED Màu sắc Trắng ấm Nhiệt độ màu ..

0 VNĐ
Optima OPT6K0505-12V

Optima OPT6K0505-12V

THÔNG SỐ KỸ THUẬT OPTIMA OPT6K0505-12V Công suất 14.4W/m/60LED Màu sắc Trắng ấm Nhiệt độ màu ..

0 VNĐ
Optima OPT6K0505-220V

Optima OPT6K0505-220V

THÔNG SỐ KỸ THUẬT OPTIMA OPT6K0505-220V Công suất 14.4W/m/60LED Màu sắc Trắng ấm Nhiệt độ màu ..

0 VNĐ
Xin lỗi, "Hiển thị danh mục trong tabs!" không thể hiển thị trong cột
[SPG] Cửa Thăm Trần No.68145 (G) 45cm

[SPG] Cửa Thăm Trần No.68145 (G) 45cm

Cửa thăm trần là phụ kiện trong dãy sản phẩm tổng thể của trần thạch cao cho hệ thống khung trần chìm. Sản phẩm này giúp..

750.000 VNĐ
[SPG] Cửa Thăm Trần No.68160 (G) 60cm

[SPG] Cửa Thăm Trần No.68160 (G) 60cm

Cửa thăm trần là phụ kiện trong dãy sản phẩm tổng thể của trần thạch cao cho hệ thống khung trần chìm. Sản phẩm này giúp..

890.000 VNĐ

Sản phẩm bán chạy

Optima OPT0756ST

Optima OPT0756ST

THÔNG SỐ KỸ THUẬT OPTIMA OPT0756ST Kích thước Ф110mm x H95mm Đường kính khoét lỗ 98mm Chất liệu ..

0 VNĐ
Optima OPT3K0505-12V

Optima OPT3K0505-12V

THÔNG SỐ KỸ THUẬT OPTIMA OPT3K0505-12V Công suất 14.4W/m/60LED Màu sắc Trắng ấm Nhiệt độ màu ..

0 VNĐ
Optima OPT4K610DT-KMO

Optima OPT4K610DT-KMO

THÔNG SỐ KỸ THUẬT OPTIMA OPT4K610DT-KMO Kích thước Ф95mm x H62mm Đường kính khoét lỗ Ф80mm, góc ch..

0 VNĐ

Mới nhất

[SPG] Cửa Thăm Trần No.68160 (G) 60cm

[SPG] Cửa Thăm Trần No.68160 (G) 60cm

Cửa thăm trần là phụ kiện trong dãy sản phẩm tổng thể của trần thạch cao cho hệ thống khung trần chìm. Sản phẩm này giúp..

890.000 VNĐ
[SPG] Cửa Thăm Trần No.68145 (G) 45cm

[SPG] Cửa Thăm Trần No.68145 (G) 45cm

Cửa thăm trần là phụ kiện trong dãy sản phẩm tổng thể của trần thạch cao cho hệ thống khung trần chìm. Sản phẩm này giúp..

750.000 VNĐ
Optima OPT2S510SG

Optima OPT2S510SG

THÔNG SỐ KỸ THUẬT OPTIMA OPT2S510SG Kích thước 173mm x 93mm x 50mm Đường kính khoét lỗ 150mm x 75mm, g&oa..

0 VNĐ